Milieu is onlosmakelijk verbonden met welzijn. Maar zeker ook met schoonmaken. In onze branche was daar de afgelopen jaren veel winst te behalen. Romaro heeft die kans met beide handen gegrepen en schoonmaken in een andere dimensie geplaatst. Volop nieuwe, milieuvriendelijke werkmethoden zijn bij ons doorgevoerd en innovaties op het gebied van chemie, hulpmiddelen, ergonomische materialen en machines zijn gerealiseerd. Wij vinden dat niet meer dan normaal voor een moderne onderneming die zijn plek in de wereld kent. Voor onze medewerkers is het daarbij goed thuiskomen met het verhaal dat zij vandaag in alle opzichten een bijdrage aan een schonere wereld hebben geleverd. Voor uw medewerkers is het goed en prettig werken in een schone, veilige en dus gezonde werkomgeving; niet onbelangrijk vinden wij.

Wij garanderen dat iedere opdracht met de grootst mogelijke zorg voor arbeidsomstandigheden, bescherming van het milieu, kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening voor en bij een klant wordt opgepakt.
Het gebruik van milieubelastende schoonmaakmiddelen wordt tot een absoluut minimum beperkt. We maken gebruik van speciale systemen om (onnodige) overdosering te voorkomen.

In alternatieve, milieuvriendelijke en innovatieve technieken zoals microvezeltechniek wordt door Romaro fors geïnvesteerd.
Ook maken we gebruik van, en worden ondersteund door, integrale veiligheids-, milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen. Systemen die naar onze mening standaard dienen te zijn binnen de schoonmaaksector.

Lees meer over hoe wij omgaan met mens en milieu in onze beleidsverklaring.

Meer informatie over mens, milieu en werkgever

Nieuws